SILMÄVAMMOJEN EHKÄISY JA SILMIENSUOJAIMEN VALINTA

Silmävammoja on monenlaisia. Niiden vakavuus voi vaihdella pienestä ärsytyksestä täydelliseen sokeutumiseen. Tämän takia on erittäin tärkeää huomioida kaikki työympäristössä esiintyvät riskit. Ennen kaikkea on tärkeää painottaa, että oikean silmiensuojaimen valinta on yksinomaan työnantajan vastuulla, eikä se kuulu missään tapauksessa valmistajan, toimittajan tai työntekijän vastuualueeseen. Työnantajan velvollisuutena on arvioida tarkasti olemassa olevan riskin luonne ja laajuus voidakseen tarjota työntekijöilleen asianmukaiset suojaimet. Analysointi on annettava pätevän ja asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tehtäväksi. Euroopan yhteisön direktiivin 89/656 mukaisesti silmien- ja kasvojensuojaimien käyttö on pakollista seuraavissa toimenpiteissä: Hitsaus, hionta ja leikkaustyöt Poraus ja talttaus Kivityöt Naulaimien käsittely Käytettäessä lastunpoistoon tarkoitettuja koneita lastuavia materiaaleja työstettäessä Särmäystyöt Sirpaleiden poisto- ja pilkkomistyöt Raepuhallussuuttimilla tehtävät työt Käytettäessä happoa ja emäksistä ainetta sisältäviä tuotteita, desinfiointiaineita ja syövyttäviä pesuaineita Käsiteltäessä nestesumutuslaitteita Käsiteltäessä sulaa metallia tai työskenneltäessä sen läheisyydessä Työskenneltäessä ympäristöissä, joissa on lämpösäteilyä Lasertyöt Mitkä ovat yritysten velvollisuudet? Määrittää kaikki työympäristön riskit ja arvioida riskitaso (Työturvallisuuslaki 10 §). Poistaa riskit ja ottaa käyttöön kollektiiviset suojatoimenpiteet. Jos tämä ei ole mahdollista tai se ei riitä, tällöin on tarjottava asianmukaiset henkilönsuojaimet. Neuvotella yrityksen terveys- ja turvallisuusosaston kanssa. Valita riskien kannalta asianmukaiset henkilönsuojaimet ja tarkistaa valinnan oikeellisuus. Kertoa työntekijöille olemassa olevasta riskistä ja henkilönsuojaimien käyttöön liittyvistä edellytyksistä ja ohjeista. Kouluttaa työntekijöitä käyttämään henkilönsuojaimia …

Lue lisääSILMÄVAMMOJEN EHKÄISY JA SILMIENSUOJAIMEN VALINTA

Hitsaaminen, HITSAUSKONEET, HITSAUSTARVIKKEET & SUOJAIMET

Hitsaaminen on prosessi, jossa kaksi erillistä kappaletta muodostaa kokonaan uuden kappaleen. Metallia hitsatessa on lämpö se tekijä joka sulattaa nämä kappaleet yhteen. Lämpö voidaan tuottaa joko käyttämällä sähköä, kitkaa, liekkiä tai elektronisuihkua. Kaarihitsaus on ehkä tunnetuin menetelmä ja yleisimmin se yhdistetään ensimmäisenä hitsaamiseen kun puhutaan hitsausprosessista. Kaarihitsauksessa tarvittava lämpö tuotetaan käyttämällä sähkövirtaa joka muodostaa kuuman valokaaren ja samaan aikaan valokaari suojataan käyttämällä soveltuvaa suojakaasua. Valokaaren ja suojakaasun lisäksi prosessissa käytetään hitsauslisäainetta. Nämä eri komponentit muodostavat hitsisulan jonka avulla kappaleet liitetään yhteen. Hitsauslisäaine on teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen kuin hitsattava perusaine. Juottaminen eroaa hitsauksesta siten, ettei perusaine sula vaan ainoastaan siinä käytettävä juotosaine. Yleisimmät kaarihitausprosessit ovat puikkohitsaus, MAG-hitsaus, MIG-hitsaus, MAG-täytelankahitsaus, jauhekaarihitsaus, TIG-hitsaus sekä plasmahitsaus. Kaarihitsaus soveltuu uusien kappaleiden valmistukseen, erilaisten vaurioiden korjaukseen tai kappaleiden pinnoituksiin. Korjaushitsauksessa tyypillisiä kohteita ovat repeytymien, halkeaminen tai erilaisten valuvikojen korjaaminen. Kaarihitsaus soveltuu erilaisille materiaaleille, esimerkiksi: alumiinin hitsaamiseen, teräksille sekä ruostumattoman teräksen hitsaamiseen. Joidenkin materiaalien hitsaaminen vaatii erityisvalmisteluita ennen kuin hitsaaminen voidaan suorittaa. Yksi tällainen materiaali on titaani, joka hapettuu helposti. Myös erilaisten valurautojen hitsaaminen vaatii esivalmisteluita ja oikeaa tekniikkaa. MIG-hitsaus MIG-hitsaus on erittäin nopea hitsausmuoto verrattuna esim. puikko- ja TIG-hitsaukseen. MIG/MAG-hitsauksessa kaarimuodot voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, joita ovat lyhyt-, seka- ja kuumakaari. MIG-hitsauslaitteisto muodostuu virtalähteestä, langansyöttölaitteesta …

Lue lisääHitsaaminen, HITSAUSKONEET, HITSAUSTARVIKKEET & SUOJAIMET