Suojaimet

Turvallisuus on tärkeää kaikilla työpaikoilla sekä vapaa-ajalla. Riskien pienentämiseen on useita keinoja. Yksi tällainen keino on käyttää oikeanlaisia suojaimia. Erilaisia suojaintyyppejä ovat mm. hengityksensuojaimet, jalkineet, kuulonsuojaimet, liukuesteet, silmien ja kasvojensuojaimet, suojakäsineet, suojavaatetus, putoamissuojaimet sekä päänsuojaimet. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta sekä terveydestä työpaikalla. Jos työn vaara- tai haittatekijöitä ei kyetä poistamaan teknisin menetelmin on työnantajan hankittava sekä annettava työntekijöiden käyttöön soveltuvat henkilönsuojaimet.